วิสัยทัศน์ (Vision)


     เราจะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่ได้รับความไว้วางใจของประชาชนในเขตสวนหลวง

พันธกิจ (Mission)


  • ดำเนินการโรงพยาบาลให้มีความมั่นคง มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

  • บริหารและจัดบริการทางการแแพทย์ด้วยทรัพยากร เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

  • มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและบุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข

  • ให้บริการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งระบบรับส่งต่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับทุติยภูมิ

ค่านิยม (Values)


  • มีความโปร่งใส (Transparency)

  • มีคุณภาพ (Quality)

  • มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Morality)

  • มีความสามัคคี (Unity)

ปรัชญา (Philosophy)


แพทย์ปัญญาอุทิศ ช่วยชีวิตปวงชน

Wish you can find your favorite exact replica rolex yacht-master watches on this website with less money.

smrtovnica ba jastuci smrtovnice jastuk madraci cvijeće horoscope vicevi sanovnik horoskop recepti sound test sound check cosmetics beauty blumen lektire lektira knjige blogger free templates blogger templates kalkulator sound test sound check medicina lijekovi rezepte