สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2314-0726-9 ต่อ 3206, 3207 อีเมล์ hr.drpanya@gmail.com
คุณสมบัติ อายุ18 ปี บริบูรณ์
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. ใบรับรองผลการศึกษาหรือสำเนา
4. ประกาศนียบัตร/ ปริญญาบัตร/ วุฒิบัตรหรือสำเนา
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. หลักฐานทางราชการทหาร
สวัสดิการ :
- อัตราเงินเดือนตามมาตรฐานตามโรงพยาบาลในเครือ
- มีการประเมินผลการขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
- มีการปรับฐานค่าจ้าง ตามนโยบายของรัฐบาล
- มีสวัสดิการค่าเครื่องแบบ เมื่อผ่านทดลองงาน และทุก 2 ปี
- มีการจ่ายค่าล่วงเวลา ตามฐานเงินเดือน หรือระบบเหมาจ่าย
- มีค่าเฉพาะทางพิเศษ สำหรับหน่วยงานแผนก ER, OR, LR, ICU
- มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ดูแลจนหายป่วย
- มีสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัวส่วนลด (ค่ายา, ค่าห้อง)
- สนับสนุนในด้านการศึกษา ส่งอบรมทั้งภายในและภายนอก
- มีกิจกรรมของพนักงาน (งานเลี้ยงปีใหม่)
- มีตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
- มีสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคล ชั้น 2 วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ที่อยู่ 124-126 ซอยรามคำแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย/หญิง

- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

พยาบาลวิชาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพ)

15 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศหญิง
The Swiss high imitation website provide male and female wearers best fake breitling premier watches uk online.

Best-selling Breitling fake watches can be found from the online store. The quality omega seamaster copy watches for divers are available.

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (มีใบประกอบวิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ผู้ช่วยพยาบาล NA

10 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

  The discounted online store provides perfect breitling transocean replica watches with Swiss movements.

  Place an order for aaa exact panerai fake watches online is convenient and guaranteed.

นักกายภาพบำบัด (พาร์ทไทม์)

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เจ้าหน้าที่ พรบ.

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง

วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
The web offers aaa quality fake rolex sky-dweller watches for both men and women.

Swiss 1:1 best copy breitling colt watches at affordable prices have everything that one expects to find.

 

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

IT Support

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

นักรังสีเทคนิค (มีใบประกอบวิชาชีพ)

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ในการทำ CT, MRI และอื่นๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  Buy UK perfect cartier tank watches super clone online. Fast shipping. Quality guarantee.

  You can find high imitation frank muller watches with cheap prices from online store. All the hot models are available.