image
คลินิกทันตกรรม
image
คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ทีมแพทย์คลินิคทันตกรรม

  • ทพญ.เบญจวรรณ  เพิ่มไชยศิริ
  • ทพญ.ลักษมี  ศรีอุไร

การบริการ

การให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรมในการให้บริการตรวจสุขภาพและการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการ

เวลาให้บริการ

  • จันทร์ - ศุกร์     08:00 - 16:00 น.
  • วันเสาร์            09:00  - 16:00 น.
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      บริการทันตกรรม   0-2314-0726 ต่อ 2122