image
แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา

 แผนกรังสีวิทยา

       แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ให้บริการวินิจฉัยโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยข้อมูลทางด้านภาพถ่ายรังสีและผลการตรวจถูกเก็บในระบบ (PACS System) รับ-ส่งข้อมูลผ่านทางระบบ Computer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามผลตรวจของแพทย์และการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริการของแผนกรังสีวินิจฉัย

  • Mammogram (เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม)
  • CT Scan (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) เป็นเครื่อง X-Ray ผสานระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ข้อมูลรายละเอียดในการตรวจสูง มีโปรแกรมสร้างภาพ 3มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการตรวจวินิจฉัย
  • Ultrasound (เครื่องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น ช่องท้องส่วนบน ช่องท้องส่วนล่าง เต้านม ต่อมไทรอยด์ และตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

      แผนกรังสีวิทยา โทร. 0-2314-0726 ต่อ 1122,1123