image
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
image
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

       โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาจึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งความพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

       ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา มีเป้าหมายในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยทุกประเภทโดยเน้นอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้พ้นภาวะวิกฤต อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท

  1. ผู้ป่วยอายุรกรรม
  2. ผู้ป่วยศัลยกรรม
  3. ผู้ป่วยเด็ก
  4. ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
การนัดหมายและการติดต่อสอบถาม 

      ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โทร.0-2314-0727 ต่อ 1119,1120,1141