โปรแกรม  4  ตรวจสุขภาพ

ก่อนแต่งงาน  /  วางแผนการมีบุตร

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์  (PE)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
 • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด  (CBC)
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ  (U/A)
 • ตรวจกามโรคชิฟิลิส  (VDRL)
 • ตรวจหาเชื่อไวรัสตับอักเสบบี  (HBs  Ag)
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี  (Anti  HBsAb)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์  (Anti  HIV)
 • ตรวจภูมิคุมโรคหัดเยอรมัน  (Rubella  lgG) **หญิง
 • ตรวจโรคทาลัสซีเมีย  (Hb  typing) **7 วันทำการ
 • ตรวจหมู่เลือดชนิด

- ABO  grouping

- Rh  grouping

 • ตรวจตาบอดสี  (Color  Blindness)

 

ราคาแพคเกจ

ชาย/หญิง  5,000.-   บาท                      

ชาย   2,400.-   บาท               

หญิง   2,700.-  บาท

With low prices and high quality, the waterproof omega seamaster replica watches are worth having!

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :