โปรแกรม 1 ตรวจสุภาพ 8 รายการ

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์  (PE)
  • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
  • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด  (CBC)
  • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ  (U/A)
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด  (Cholesterol)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
  • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต  (Creatinine)
  • ตรวจตาบอดสี  (Color  Blindness)

ราคา   999.-  บาท

สนใจสั่งจอง Package โทร.090-907-3796
 

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :