ยาฉีดคุมกำเนิด (Injectable contraceptive) คือ วิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวแบบหนึ่ง โดยจะเป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อของสตรีในระยะเวลาตามที่แพทย์กำหนด หลังจากฉีดตัวยาจะค่อย ๆ ขับฮอร์โมนออกมา เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในรายที่ต้องการเว้นระยะการมีบุตร เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูง ทำได้ง่าย สะดวก และมีราคาถูก

แพ็คเกจยาคุมกำเนิดแบบฉีด
เหมาจ่าย  3  เดือน  ราคา  990  บาท

เหมาจ่าย  6  เดือน  ราคา  1,900  บาท

เหมาจ่าย  1  ปี  ราคา  3,700  บาท
ราคายาคุมกำเนิดแบบฉีด  350 บาท/เข็ม
รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
090-907-3796 แผนกการตลาด
02-314-0726-9 ต่อ 1137 ลูกค้าสัมพันธ์
 

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :