โปรแกรม 3 ตรวจสุภาพ 14 รายการ

สำหรับผู้ที่มีอายุ  45  ปี ขึ้นไป

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์  (PE)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
 • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด  (CBC)
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ  (U/A)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด  (Cholesterol,  Triglyceride,  HDL,  LDL)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต  (BUN,  Creatinine)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ  (SGOT,  SGPT,  Alkaline  Phosphatase)
 • ตรวจระดับกรดยูริค  (Uric  Acid)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่  (CEA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การเกิดมะเร็งตับ  (AFP)
 • อุลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง  (ตรวจจันทร์-ศุกร์)   (U/S  Whole  Abdomen)
 • ตรวจตาบอดสี  (Color  Blindness)

ราคา   4,650.-   บาท

 

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :